FAQ
Najčešće postavljana pitanja

 • Procedura dobivanja FINA certifikata?

 • Upute za dobivanje FINA certifikata detaljno možete vidjeti na ovom linku


 • Koji su podržani operacijski sustavi?

 • Za sada su podržani sljedeći operacijski sustavi
  Win 98
  Win 98SE
  Win 2000 SP2 i bolji
  Win XP SP2 (32bit)
  Win Vista (32bit)


 • Kako popuniti Zahtjev za izdavanje certifikata?

 • Popunjavanje zahtjeva za izdavanje certifikata
  1. Skraćeni naziv prema sudskom registru MB poslovnog subjekta
  2. Ovjerovitelj: RDC
   Razina sigurnosti: srednja
   Profil certifikata: WEB
   Uporaba ključa:
   autentifikacija i enkripcija (samo prijava i pregled)
   potpis (korištenje potpisnog certifikata)
  3. preuzimanje certifikata u LRA (ili dostava ali se dostava naplaćuje) smart kartica: personalizirana kartica čitač smart kartice: USB port i instalacijski CD


 • Kako instalirati USB čitač smart kartica?

 • Instalacija USB čitača smart kartica vrši se pomoću instalacijskog CD-a. Važno je napomenuti da se čitač spaja tek nakon instalacije jer se u protivnom prilikom korištenja nekog od servisa može javiti poruka "Greška u komunikaciji s čitačem".

 • Prvo korištenje smart kartice

 • Kod inicijalnog izdavanja smart kartice svaka kartica ima inicijalni PIN koji se mora promijeniti prilikom prvog korištenja. To se radi preko aplikacije za upravljanje smart karticom (AC Gold ili ActivClient). Prilikom prvog pokretanja pojavljuje se poruka "You must change your pin on first use". Potrebno je upisati inicijalni pin koji se dobija prilikom preuzimanja smart kartice i zatim dva puta pin koji će biti poznat samo korisniku. Sustav ne dozvoljava unos tzv. slabog pin-a (npr. 12345 ili 22222). PIN ne može biti kraći od 5 znakova niti dulji od 9 znakova.

 • Što napraviti ukoliko se smart kartica zaključa?

 • Ukoliko se smart kartica zaključa (tri puta upisan krivi PIN), nemojte pokušavati otključavanje sami nego se uputite u najbližu podružnicu FINA-e da se kartica otključa. Ukoliko pokušate otključati sami, moguće je da smart kartica dođe u stanje gdje otključavanje nije moguće bez opoziva postojećih certifikata što se onda naplaćuje prema cjeniku FINA-e.

 • Što treba napraviti da bi se certifikati obnovili?

 • Za obnovu certifikata potrebno je popuniti Zahtjev za izdavanje certifikata kako je navedeno u dijelu "Popunjavanje zahtjeva za izdavanje/obnovu certifikata" i zatim sa smart karticom i identifikacijskim dokumentom doći u registar računa u najbližu podružnicu FINA-e. Certifikate je moguće obnoviti na licu mjesta.

 • Korištenje certifikata nakon obnove

 • Nakon obnove certifikata na smart kartici se nalaze novi certifikati koji su zaštićeni novim inicijalnim PIN-om. Pogledati poglavlje "Prvo korištenje smart kartice". Kako bi se novi certifikati mogli koristiti bez problema, potrebno je iz Windows Certificate Store-a obrisati stare certifikate. To se radi (za IE) kroz izbornik Tools->Internet Options->Content->Certificates->Personal. Sa popisa koji se prikazuje treba obrisati istekle certifikate naredbom "Remove".

 • Kako mogu koristiti RDC certifikate u MS Outlook Express-u ?

 • RDC certifikate moguće je koristiti u MS Outlook Express okruženju za potpisivanje e-mail poruka čime se osigurava identitet pošiljatelja i integritet poslane poruke. Isto tako, moguće je zaštiti e-mail poruke kriptiranjem sadržaja čime se osigurava da samo primatelj sa odgovarajućim certifikatom može otvoriti poruku. Detaljan opis korištenja certifikata prikazan je u ovom dokumentu.

 • Kako mogu koristiti RDC certifikate u MS Outlook-u?

 • RDC certifikate moguće je koristiti u MS Outlook okruženju za potpisivanje e-mail poruka čime se osigurava identitet pošiljatelja i integritet poslane poruke. Isto tako, moguće je zaštiti e-mail poruke kriptiranjem sadržaja čime se osigurava da samo primatelj sa odgovarajućim certifikatom može otvoriti poruku. Detaljan opis korištenja certifikata prikazan je u ovom dokumentu.

 • Kako mogu koristiti RDC certifikate u Mozilla Thunderbirdu?

 • RDC certifikate moguće je koristiti u Mozilla Thunderbirdu za potpisivanje e-mail poruka čime se osigurava identitet pošiljatelja i integritet poslane poruke. Isto tako, moguće je zaštiti e-mail poruke kriptiranjem sadržaja čime se osigurava da samo primatelj sa odgovarajućim certifikatom može otvoriti poruku. Detaljan opis korištenja certifikata prikazan je u ovom dokumentu.

 • Kako doći do aplikacije e-potpis

  1. U FINA poslovnicama po cijeni od 199,00 kn za poslovnu registraciju (samo certifikati kojima je izdavač FINA) 399,00 kn za neograničeno (svi certifikati)
  2. Subjekti koji posjeduju osobni certifikat, a izdavač je FINA, registracija aplikacije je besplatna.
  3. Aplikaciju je moguće preuzeti sa FINA web stranica.


 • Aplikacija ePotpis ne prihvaća aktivacijski kod

  1. Provjerite povezanost sa internetom
  2. Dali vaš aktivacijski kod ima 16 znamenaka, ako ne onda posjetite cgi-bin/epotpis-kod


 • Aktivirao sam aplikaciju i traži me da odaberem certifikat. No, na popisu certifikata nema mog certifikata.

  1. Provjerite da li je certifikat instaliran i da li je kartica umetnuta u čitač.
  2. Provjerite valjanost vašeg certifikata.


 • Koliko puta mogu upotrijebiti aktivacijski kod i na koliko računala?

 • Aktivacijski kod možete upotrijebiti 3 puta, neovisno u koju svrhu ga upotrebljavate.Dakle, ukoliko ćete htjeti koristiti aplikaciju i na PC-u u uredu i na prijenosnom računalu, tada su vam to već dva unosa. Sami određujete kako ćete iskoristiti pravo od 3 unosa aktivacijskog koda.

 
 
   Download 
 
   Kontakt

Financijska agencija
Koturaška 43
10000 Zagreb

© Centar za elektroničko poslovanje